Филмопроизводство

Продуциране
Игрални филми
Документални филми
Филми концерти
Рекламни филми
Корпоративни филми
Учебни филми
Реклами
ТВ програми
Музикални клипове
Анимация (класическа, обемна и компютърна)


Художествено и техническо
обезпечаване на филмови продукции
Формиране на основен персонал:
режисьор, оператор, художник, композитор
Формиране на технически екипи
Снимачна техника
Звукозапис
Специални ефекти и пиротехника
Декори в студио и на терен
Организиране на масови сцени и статисти
Каскади
Въздушни и подводни снимки