Заснемане на филми в България

Локации за снимане

Рила

Рила планина

Белоградчик

Крепост Белоградчик

Родопи

Източни Родoпи

Изоставена сграда

близо до София

Езеро

Западни Родопи

Евксиноград

Крайморската градината пред Двореца Евксиноград

Зимен залез

Витоша

Витоша

Витоша планина на 20 км от София